20 weken echo

De 20- weken echo wordt ook wel de SEO (Structureel Echoscopisch Onderzoek) genoemd. Deze echo wordt verricht tussen de 18e en 22e zwangerschapsweek. Echoscopie is een veilige manier van screenen. Onderzoek heeft aangetoond dat er geen afwijkingen ontstaan door de echo.

Tijdens deze echo wordt het kindje van top tot teen gescreend op afwijkingen. Doordat we ruim de tijd hebben zal Fiona ook zoveel mogelijk vertellen over het echo beeld wat jullie zien. Zo neemt ze jullie stap voor stap mee. De echo is met name bedoelt voor het opsporen van een open rug of schedel. Ook andere organen, zoals het hart, worden uitgebreid bekeken. Verder wordt de groei van het kindje opgemeten, de hoeveelheid vruchtwater en de plaats van de placenta beoordeeld.
Als er bijzonderheden worden gezien, dan zal Fiona jullie dat tijdens het onderzoek vertellen

Soms is er een softmarker te zien. Een softmarker is een kleine afwijking van het normale. Is er sprake van één zo’n softmarker dan vervolgen we dat bij de 30 weken echo. Wanneer er sprake is van twee of meer van deze softmarkers, zou er een achterliggende oorzaak kunnen zijn zoals een syndroom. Om dit uit te sluiten zal er altijd een revisie echo worden afgesproken in het ziekenhuis. Dit noemen we een GUO. Deze echo wordt door een arts echoscopist verricht.

“De kans dat een aangeboren afwijking tijdens het echoscopisch onderzoek wordt ontdekt is afhankelijk van de soort afwijking.
Bijvoorbeeld: de kans dat een open ruggetje ontdekt wordt, is ongeveer 90 op de 100. De kans dat een hartafwijking ontdekt wordt, is ongeveer 25 tot 50 op de 100, afhankelijk van de ernst van de afwijking.”

Soms is de betekenis van de afwijking die gezien wordt, niet meteen duidelijk. Hierdoor kan vervolgonderzoek nodig zijn. Dit kan onrust veroorzaken tijdens de zwangerschap.
Soms wordt er iets verkeerd opgemeten, of lijkt er een afwijking te bestaan die later niet teruggevonden wordt, of die geen consequenties heeft.

Vervolgonderzoek
Het vervolg onderzoek bestaat uit een uitgebreide echo in het ziekenhuis. Een Guo2, deze wordt uitgevoerd door een arts- echoscopiste. Je krijgt dan van ons een verwijzing mee.

Het kan ook zijn, door afwijkingen bij jou of je partner. Of wanneer er sprake is bij afwijkingen in de familie dat er vooraf al een GUO1 wordt afgesproken. Je krijgt dan een verwijzing mee om de echo meteen in het ziekenhuis door een arts-echoscopiste te laten verrichten. Dat betekend dat er geen 20 weken echo in de praktijk verricht kan worden.

Soms wordt er na de GUO een vruchtwaterpunctie aangeboden. Dit onderzoek is niet zonder risico. Er is een kleine kans op een miskraam.

Beperkingen 
Met de 20-weken echo kunnen niet alle aangeboren afwijkingen worden gevonden. Sommige afwijkingen zijn te klein of te onduidelijk om te zien op een echo. Andere zijn pas zichtbaar na de geboorte. Bovendien kunnen na 20 weken zwangerschap ook nog aangeboren aandoeningen ontstaan.
Het komt soms ook voor dat het kindje zelf de beeldvorming belemmerd. Meestal valt dit op te lossen door te zelf te bewegen. Een enkele keer komt het voor dat jullie een ander keer terug moeten komen voor een revisie echo.

Verplicht
Is de echo verplicht? Nee, deze echo is niet verplicht. Er zouden redenen kunnen zijn om de echo niet te laten verrichten. We adviseren wel om er goed over na te denken mochten jullie twijfelen. Bespreek het met ons. We kunnen jullie helpen om een weloverwogen keuze te maken.

Kosten

De 20 wekenecho zit in de basisverzekering en wordt dus vergoed. De declaratie zal rechtstreeks bij jouw verzekering worden ingediend. Je hoeft dus zelf niets te betalen.

Zie voor meer informatie de volgende websites of folders

Aanmelden

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Uw telefoonnummer (verplicht)

Onderwerp

Uw vragen/bericht