Kwaliteit

Wij willen de beste zorg aan onze cliënten bieden die er is. Daarom zorgen alle verloskundigen en echoscopisten van praktijk Lisserbroek e.o. dat zij continu werken aan kwaliteit.

Big-register

De overheid borgt met het BIG-register het minimale niveau aan kennis en vaardigheden dat van een beroepsbeoefenaar in de zorg mag worden verlangd. Door inschrijving in het BIG register is een verloskundige bevoegd om haar beroep uit te oefenen. Eis voor (her)registratie is dat zij haar deskundigheid en vaardigheden op peil houdt.

Fiona van Gerven                                                                       BIG registratienummer 49053666403
Jeannette de Koker-Turenhout                                                  BIG registratienummer 99915071503
Fabiënne van Groeningen                                                        BIG registratienummer 49919679003

Zie voor onze registratie de website van het Bigregister

Kwaliteitsregister Verloskundigen

Het Kwaliteitsregister Verloskundigen is ontwikkeld door de KNOV. Een geregistreerde verloskundige bewijs hiermee voor een afgesproken periode van 5 jaar dat zij werk maakt van bij- en nascholing. Hiermee onderscheid zij zich in de praktijk.

Zie voor onze registratie de Website van het Kwaliteitsregister Verloskundigen

Echoregister

Echoscopisten die zijn ingeschreven in dit register voldoen aan de (opleidings)eisen om echo’s te verrichten. De echoscopisten van praktijk Lisserbroek e.o. zijn bevoegd tot het uitvoeren van eerstelijns echoscopiën en het Eeste en Tweede Termijn Structureel Echoscopisch Onderzoek (ETSEO en TTSEO).

Website Echoregister

Klachtenbehandeling

Ben je niet tevreden of heb je een klacht?

Wij doen ons uiterste best om je zo goed mogelijk te begeleiden. Het is ook belangrijk dat je je goed voelt bij jouw verloskundige. Want zwanger zijn is al spannend genoeg. Zit je met vragen? Met twijfels? Of ben je ergens ontevreden over? Bespreek het met ons. Dan praten we er samen over en proberen we er iets aan te doen of er een oplossing voor te zoeken. Misschien kan dat een misverstand uit de weg ruimen. Of je geruststellen. Mogelijk kunnen wij ook op een manier gaan werken waar jij je prettiger bij voelt.

We maken graag een afspraak voor een gesprek

Het kan gebeuren dat wij nét even geen tijd hebben als je iets met ons wilt bespreken. Dat is vervelend. Maar we vragen jouw begrip hiervoor. Ons werk is niet altijd goed te plannen. Bevallingen lopen nu eenmaal overal dwars doorheen. We maken graag een aparte afspraak met jou en je partner. Dan hebben we rustig de tijd om te praten.

Klachtenfunctionaris

Wij hopen altijd met jullie samen een klacht op te lossen. Indien we hier toch niet uit kunnen komen, kun je gebruik maken van een klachtenfunctionaris. Volgens de WKKGZ (Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de Zorg) is onze praktijk aangesloten bij een klachtenfunctionaris en de geschilleninstantie Verloskunde. Een klachtenfunctionaris is onpartijdig en zal met jullie bespreken waarom er ontevredenheid is en wat je wilt bereiken met een klacht. Zij adviseren je wat je kunt doen. Ze helpen je ook om het gesprek met ons aan te gaan als je dat moeilijk vindt. Of om een brief te schrijven over de klacht. De klachtenfunctionaris kan jullie n ons helpen om samen een oplossing te zoeken. Alles wat je de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

Contact met een klachtenfunctionaris kan via klachtverloskunde.nl

De verloskundige probeert, eventueel samen met de klachtenfunctionaris, jouw klacht binnen zes weken af te handelen. Binnen deze periode ontvang je van ons bericht wat we hebben gedaan met jouw klacht.

Als jullie er met ons en de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet uit komen, kun je jouw klacht voorleggen aan de Geschilleninstantie Verloskunde. Deze onafhankelijke instantie onderzoekt en beoordeelt of jouw klacht gegrond is. Zij doet hierover een bindende uitspraak.

Contact met de geschilleninstantie verloskunde kan via Geschilleninstantieverloskunde.nl

Klacht over een echo

Ben je specifiek niet tevreden over een echo, dan geldt nog steeds al het bovenstaande. Probeer in gesprek te gaan met de echoscopiste of een andere verloskundige van de praktijk. Voor de echo’s is er een speciale klachtencommissie bij de BEN (Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland voor verloskunde en gynaecologie). Bij een klacht kun je een email sturen naar: klachten@echoscopisten.nl.

Aanmelden

    Uw naam (verplicht)

    Uw e-mail (verplicht)

    Uw telefoonnummer (verplicht)

    Onderwerp

    Uw vragen/bericht