Kwaliteit

Wij willen de beste zorg aan onze cliënten bieden die er is. Daarom zorgen alle verloskundigen en echoscopisten van praktijk Lisserbroek e.o. dat zij continu werken aan kwaliteit.

Big-register

De overheid borgt met het BIG-register het minimale niveau aan kennis en vaardigheden dat van een beroepsbeoefenaar in de zorg mag worden verlangd. Door inschrijving in het BIG register is een verloskundige bevoegd om haar beroep uit te oefenen. Eis voor (her)registratie is dat zij haar deskundigheid en vaardigheden op peil houdt.

Fiona van Gerven                                                                       BIG registratienummer 49053666403
Jeannette de Koker-Turenhout                                                  BIG registratienummer 99915071503
Fabiënne van Groeningen                                                        BIG registratienummer 49919679003

Zie voor onze registratie de website van het Bigregister

Kwaliteitsregister Verloskundigen

Het Kwaliteitsregister Verloskundigen is ontwikkeld door de KNOV. Een geregistreerde verloskundige bewijs hiermee voor een afgesproken periode van 5 jaar dat zij werk maakt van bij- en nascholing. Hiermee onderscheid zij zich in de praktijk.

Zie voor onze registratie de Website van het Kwaliteitsregister Verloskundigen

Echoregister

Echoscopisten die zijn ingeschreven in dit register voldoen aan de (opleidings)eisen om echo’s te verrichten. De echoscopisten van praktijk Lisserbroek e.o. zijn bevoegd tot het uitvoeren van eerstelijns echoscopiën en het Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO).

Website Echoregister

Klachtenbehandeling

Wij streven naar een optimale zorgverlening. Mede door jullie kunnen wij dit zo houden en zo nodig verbeteren. Mocht het voorkomen dat je niet (volledig) tevreden bent over onze zorg, dan vragen wij je dat persoonlijk met ons te bespreken. Indien dat voor jullie niet het probleem oplost kan je een klacht voorleggen bij een klachtenfunctionaris van CBKZ (Centraal Bureau Klachtenmanegement in de Zorg) je kunt je klacht direct melden via het klachtenformulier verloskunde 

Zij (of hij) is onpartijdig, werkt onafhankelijk en helpt je graag verder met ondersteuning en advies. Ook bemiddelt de klachtenfunctionaris bij het vinden van een oplossing. Alles wat je klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

De externe klachtenfunctionaris van het CBKZ is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag (van 9.00 tot 12.00uur en van 13.00 tot 16.30uur) via 088-0245123. Je kunt ook een mail sturen naar klachtenverloskunde@cbkz.nl.

Aanmelden

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Uw telefoonnummer (verplicht)

Onderwerp

Uw vragen/bericht