Prenatale screening

Wat is prenatale screening?

Als aanstaande ouders dat willen, kunnen ze hun ongeboren kind laten onderzoeken op een aantal afwijkingen en aandoeningen. Dit noemen we prenatale screening.
Het doel van prenatale screening is om zwangeren die dat wensen, tijdig te informeren over de eventuele aanwezigheid van één of meer aandoeningen, zodat zij een geïnformeerde keuze kunnen
maken uit verschillende handelingsopties.
De zwangere kan kiezen voor twee verschillende vormen van prenatale screening:
1. Screening op down-, edwards- en patausyndroom middels de NIPT (niet-invasieve prenatale test)
2. Een structureel echoscopisch onderzoek (SEO) bij zowel 13 (ETSEO) en/of 20 weken (TTSEO), waarmee de zwangere informatie krijgt of er aanwijzingen zijn voor lichamelijke structurele afwijkingen bij het ongeboren kind.
Graag informeren wij u over alle mogelijkheden van de prenatale screening tijdens uw zwangerschap, neem met ons contact op voor een counselingsgesprek. Mocht u meer achtergrondinformatie wensen, kijk dan op de website www.pns.nl

Counselingsgesprek

De verloskundige zal bij de eerste controle vragen of je meer wilt weten over prenatale screening. Als je dit wilt, dan maken we een afspraak voor een gesprek op de praktijk. Dit noemen wij het counselingsgesprek. Tijdens dit gesprek zullen wij de verschillende mogelijkheden met jou bespreken, waarna je een keuze kunt maken.

Meer informatie over prenatale screening vind je:

Wie komt in aanmerking voor prenatale screening?
Alle zwangere vrouwen kunnen vragen om een prenatale screening. Zo’n screening staat los van uw leeftijd, uw gezondheid en de vraag of er erfelijke en/of aangeboren aandoeningen in uw eigen familie of die van uw partner voorkomen.

Aanmelden

    Uw naam (verplicht)

    Uw e-mail (verplicht)

    Uw telefoonnummer (verplicht)

    Onderwerp

    Uw vragen/bericht